FAQ

Veelgestelde Vragen

A Inwoners van Nederland dienen hun aangifte in als P-biljet (particulieren) dan wel een W-biljet (ondernemers).
Emigranten en immigranten dienen in het jaar van vestiging of vertrek een M-biljet te gebruiken.
Niet-inwoners die inkomsten genieten uit Nederland (buitenlandse belastingplichtingen), dienen deze aan te geven middels een C-biljet. Voor emigranten die nog Nederlandse inkomsten genieten is dit van toepassing over de jaren na het jaar van vertrek.
De aangifte inkomstenbelasting over het jaar van overlijden dient u aan te geven middels een F-biljet.

V Welk biljet moet ik gebruiken voor mijn aangifte?

V Kan ik mijn aangifte inkomstenbelasting altijd elektronisch indienen?

A Aangiften inkomstenbelasting kunnen langs elektronische weg worden ingediend.

V Is de datum van emigratie resp. immigratie gelijk aan de datum van uitschrijving resp. inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA, ‘bevolkingsregister’)?

A De Belastingdienst knoopt bij het bepalen van datum van vertrek of vestiging aan bij de registratie in de GBA. De datum van vertrek of vestiging kan echter afwijken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u nog ingeschreven blijft staan terwijl u al vertrokken bent of zich al heeft ingeschreven terwijl u nog in een ander land woont. Uiteindelijk geeft de feitelijke datum van vertrek of vestiging de doorslag.

V Moet ik voorafgaand aan mijn vertrek met de Belastingdienst contact opnemen of overleggen?

A Nee, dit is niet nodig. Het mag natuurlijk wel. Zolang u zich aan de fiscale wetgeving houdt en de vereiste aangiften tijdig en volledig en zonder voorbehoud doet, is er geen reden om de Belastingdienst vooraf in te lichten over uw vertrek. Zorg wel dat u een Digid heeft voor u vertrekt, want het aanvragen van een Digid vanuit het buitenland wil nog weleens problemen opleveren. Ook het aanmaken van een account bij mijn.overheid.nl is aan te raden. Via zo’n account kunt u post van Nederlandse overheden (niet alleen de Rijksoverheid maar ook bijvoorbeeld uw gemeente) online ontvangen en inzien.

Translate »